Egyedi szennyvízkezelési pályázat Máriahalmon – KÉRDÉSEK / VÁLASZOK – (folyamatosan frissül)

Költség részletezők (pdf dokumentumok)


IN-DRÄN egyedi szennyvíztisztító-rendszerek

Az IN-DRÄN szennyvíztisztító rendszereket az USA-ban fejlesztették ki a 70-es években. 1991-től Svédországban, Finnországban, 2005-től Lengyelországban 2010-től Magyarországon összesen több mint 50 000 db ilyen
szennyvíztisztító berendezés került beépítésre.

A IN-DRÄN szennyvíztisztító rendszerek felépítése egyszerű, alapvetően 2
egységből állnak: az előkezelő tartályból, és a biológiai tisztítóból.
Klikkeljen a részletekért:


Kérdések és válaszok a pályázattal kapcsolatban:

Az általunk kiválasztott berendezések alapvetően nem igényelnek külső energiabevitelt. Elektromos áramra ott lehet szükség, ahol gravitációsan nem megoldható a szennyvíznek a tisztító párnákra történő ráfolyatása, oda átemelő szivattyú beépítése szükséges, melynek havi áram fogyasztása kb. 1 kWh ami kb 40 Ft-nak megfelelő összeg. Továbbá a felgyülemlő 1-2 m3 iszap elszállítása 1-2 éves rendszerességgel.

Amennyiben sikerül a pályázat keretén belül szippantó autót vennie az Önkormányzatnak, abban az esetben az Önkormányzat a havi üzemeltetési költség fejében a keletkező iszapot is elszállítja. Ha nem sikerül a saját autót megvenni, akkor egy külsős céggel köt megállapodást az Önkormányzat.

A telepítendő berendezés típusára és elhelyezésére a tervező egy helyszíni megbeszélés alkalmával tesz javaslatot, melyet az ingatlan tulajdonosával egyeztet.

Nem várható csatornahálózat kiépítésére támogatás, így önerőből megépíteni nem tudja a falu.

Nem. Természetesen ésszerű mennyiségben használható az összes jelenlegi háztartási vegyszer, mivel az előkezelő tartályban az anyagok ártalmatlan koncentrációra hígulnak.

Igen telefonon, vagy januárban van lehetőség személyes egyeztetésre, amikor a tervezés folyik az ingatlanokon, ha tudnak időpontot adni.

Tartalmazza magát a berendezést, a településszintű tervek elkészítésének költségeit arányosan leosztva, a telepítési munkálatok, a felhasznált anyagok, és a helyreállítási munkálatok költségeit is.

Csak abban az esetben nem vehet részt az ingatlan a pályázaton, ha végrehajtás van rajta. Ha több tulajdonos van, akkor mindenkinek nyilatkozni kell a részvételi szándékról.

Az Önkormányzat alkalmazottja végez 2-3 havonta iszapszint ellenőrzést, ami egy kb. 5 perces folyamat, valamint a keletkező szennyvíziszap elszállítását is az Önkormányzat intézi.

Az Önkormányzattal új üzemeltetési szerződés köthető, de megbízható más szakember is, aki igazolja a berendezés megfelelő működését. És a karbantartásokat elvégzi.

Igazolnia kell, hogy a szennyvíz kezelését a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi.

Az önerő teljesíthető egy összegben már az elején, vagy a projekt műszaki lezárásáig havi egyenlő részletekben. Az utolsó részlet befizetése a berendezés telepítése előtt meg kell történjen.

A berendezések két ütemben kerülnek telepítésre a pályázati pénzek kiutalásának függvényében. Az első körben azoknak lesz telepítve, akik egy összegben befizették az önerőt már az elején. Utána azoknak, akik a pályázat elnyerését igazoló támogatói okirat megérkezéséig teljesítik a teljes befizetést. A második körben kerül telepítésre azoknak, akik a részletfizetési lehetőséget választották.

A pályázati anyagokat egy központi pályázatíró cég állítja össze egy tervezőirodával együttműködve az Önkormányzat megbízásából.

Nem. Az egyedi szennyvíz-kezelés többféle megoldással is megvalósítható, így pld. zárt szennyvíztározó is létesíthető, ha a fogyasztás, vagy a hely hiány ezt indokolttá teszi, vagy a tulajdonos ragaszkodik hozzá. Ki tudják úgy alakítani, hogy később a tartáj a berendezés oldómedencéjeként funkcionálhat. Ebben az esetben a tisztítómező kialakításának a költsége az ingatlan tulajdonosát fogja terhelni teljes mértékben.

Természetesen választható eleveniszapos rendszer.

Ebben az esetben viszont sokkal több a karbantartási munka egy berendezéssel, így aki ilyen típusú berendezést kíván választani, abban az esetben magasabb havi költségekkel kell számolnia.

Igen, de erre akkor lesz lehetőség, ha a település nagy részén megvalósul a beruházás.

Igen. Csak az az ingatlan nem tud részt venni, amelyiken végrehajtás van.

Igen amennyiben a tulajdoni lapon az szerepel, hogy lakóház udvar, vagy egyéb lakás iroda stb. Beépítetlen ingatlan nyilvántartási bejegyzéssel nem vehet részt.

Természetesen igen. Mint a megnevezés is sugallja, ez egy nyilatkozat a részvételi szándékról (tehát ez egy „szándék nyilatkozat”). Azért az ingatlan tulajdonosa teszi a nyilatkozatot, mert neki áll jogában a saját ingatlanáról dönteni.

Mivel a tervező elsősorban azokat az ingatlanokat fogja felkeresni, amelyek részvételi szándékukat jelezve leadják a tulajdonosi nyilatkozatot, a többiek pedig részükről mint "kíváncsi érdeklődők" lesznek kezelve. Így a tervező szakember személyes döntésére lesz bízva, hogy mennyi időt tud, és hajlandó a "nem komoly" érdeklődőkre szánni.

Javasolt a csatlakozás, akkor könnyebb lesz visszalépni, ha a tervezés során olyan problémák merülnek fel, amik az ingatlan tulajdonos számára elfogadhatatlanok, mint a már megkezdett tervezési folyamatokhoz becsatlakozni.

Amennyiben valaki mégis szeretné januárra halasztani a nyilatkozattételt, akkor a "nyilatkozat" összeszedése során megadjuk a tervezők elérhetőségét.

Nem, csak a pályázat beadása előtt van lehetőség.

Lehetőség van az egész berendezés elhelyezésére az ingatlan egy távoli részén is, de az ezzel járó plusz kiadásoknak az önrészét, vagyis 15%-át az igénylőnek kell állni a 250 ezer Ft önerőn felül. Ebben az esetben egy darálós szennyvízátemelő kerül beépítésre egy gyűjtő aknával.

Jelen esetben a berendezés tulajdonosa az Önkormányzat, és a pályázati kiírás szerint vállalnia kellett az 5 éves fenntartást, tehát az üzemeltetés az első öt évben biztos, hogy az önkormányzat feladata, a lakónak ebben az esetben „semmi” dolga nincs. Öt év után a berendezés tulajdonjoga -a pályázat szerint- átadható az ingatlantulajdonosnak, de ez jogilag nem olyan egyszerű.

 

Az ingatlan tulajdonos felelőssége:

 

A biológiai szennyvíztisztító berendezés alkalmazása esetén nem megengedett:

  • A baktériumok számára az optimális pH 6,5- 7,5 között van. A mosásból származó szennyvíz emeli a pH-t. Ebből kifolyólag legfeljebb napi 3-5 mosógép program futtatása megengedett;
  • nagymennyiségű (> 1 l/alkalom) tömény savak és lúgok használatát, pl. a csatorna vezetékek, lefolyók tisztításához;
  • kondenzációs és más fűtő kazán vizének, valamint a fűtővezetékekben használt vizek kiengedése a szennyvízcsatornába;
  • magas koncentrátumú organikus szennyezőanyagok, pl. ételmaradékok, gyümölcs-, zöldség maradékok, konyhamalacban való megsemmisítése és a csatornába juttatása;
  • esővíz bevezetése, úszómedencék, jakuzzik vizének kiengedése a szennyvízcsatornába;
  • állattartásból származó szennyvizek, állati hígtrágya bevezetése a szennyvízcsatornába;
  • toxikus anyagok kiengedése a szennyvízcsatornába: hígítók, gyúlékony anyagok, növényvédőszerek, motorolaj, stb;
  • nem lebontható anyagok szennyvízcsatornába történő juttatása ( nedves törlőkendő, papírpelenka, irodai papír, tisztasági betét, csomagolóanyag, fóliák, impregnált papír, cigarettacsikk, paradicsomhéj, napraforgó héj, stb);
  • korlátozni kell a főzésnél használt zsírok és étolajok kiengedését a szennyvízcsatornába (max. 2-3 dl/nap). Ezek egyrészt eltömíthetik a csatornarendszert, másrészt a szennyvíztisztítóba jutva nagyon kedvezőtlenek a mikroorganizmusok számára. A használt étolaj gyűjtését és komposztálását ajánljuk;
  • nagymennyiségű (> 1 l/alaklom) klórtartalmú tisztító és fertőtlenítőszerek (pl. Hypo, Domestos, Asanox, Clorox, Bref Duo Active, Devil, Tiret Profesional, Cillit Duo, stb,) közvetlen a csatornába történő kijuttatása. Ezek az anyagot nagy mennyiségben töményen használva megállítják a biológiai folyamatokat a szennyvíztisztítóban. Előnyös a klórtartalmú anyagok kisebb mennyiségben való többszöri használata. Leginkább a nem klóralapú tisztítószerek használatát ajánljuk.

 

Felmerülő költségek: a monitoring kutak ellenőrzése (mintavétel) ennek díja kb. 50 eFt/db, max 3 db kúttal kell számolni, az iszap-elszállítás amely évente esedékes (1 m3/ingatlan, költsége kb. 2-5 eFt), illetve a „fogyó-kopó” alkatrészek cseréje 3-5 évente (szénszűrő, ventilátor, szivattyú, stb, kb. 5-10 eFt/ingatlan)

Ha pályázatban az önkormányzat vállalja, hogy egy főt alkalmaz a berendezések üzemeltetésére akkor egy fő munkabére kb. bruttó 240 eFt, + járulékok. Ha azonban a tényleges üzemeltetési tevékenységet visszaosztom, akkor az max. 2-3 órát jelent naponta. Ezeket a költségeket kell szétosztani a résztvevő ingatlanra. Tehát a fizetendő díj nagymértékben függ a résztvevő ingatlanok számától.

Az eddigi gyakorlat szerint az önkormányzatok havonta 2-5 eFt díjat szednek az ingatlan tulajdonosoktól a berendezés típusától és nagyságától függően, de van ahol a költségek egy részét az önkormányzat átvállalja.

Az ingatlanon belül a berendezés tetszőlegesen áthelyezhető, ehhez nem kell engedélyt módosítani. Ha nagyobb módosítás szükséges (pl. + átemelő szivattyú, hosszú vezeték, + villamos betáp kiépítés, stb.) ennek az esetleges plusz költségei, a pályázatból csak akkor fedezhetők, ha egy másik ingatlan esetében „maradék keletkezik”.

A berendezések (tartály + párna + szikkasztómező) megfelelő üzemeltetés és karbantartás esetén több mint 30 évig üzemképesek, a meghibásodási arány 4% alatti (svédországi tapasztalat). Magyarországon az első telepített berendezések 9-10 éve üzemelnek, meghibásodási arány kb. 2-3% körüli. Meghibásodások zöme abból adódott, hogy a használók nem figyeltek oda a megfelelő működtetésre, és olyan anyagok kerültek a rendszere, melyek dugulást okoztak: pl. nedves törlőkendő, gyümölcs,- paradicsom héj, stb. illetve az üzemeltetők nem figyeltek oda az iszap ürítésre, és eltömődött az elosztó cső.

A cserélendő alkatrészek: szénszűrő 2-3 évente, ventilátor, szivattyú 5-10 évente amennyiben ezek beépítésre kerültek.

Van lehetőség az ingatlanok cseréjére, a plusz költség, hogy új terveket kell készíteni és engedélyeztetni kell. Ezeket a cseréket (és a beépítéseket is) a végére kell hagyni, mert a változás bejelentés jóváhagyása a gyakorlat szerint több hónapot (akár egy évet) vesz igénybe, és addig minden kifizetés megakad.

Ha a terv szerint történi a megvalósítás, az ingatlan tulajdonosnak nincs semmi dolga, olyan gépeket használ a kivitelező, amelyek elférnek a munkavégzéshez. Ha az ingatlantulajdonos kérésére a tervtől eltér a kivitelezés, akkor természetesen megállapodás kérdése, hogy az esetlegesen felmerülő plusz munkát ki végzi el, és annak mi a díja.

A jogszabályok és a pályázati kiírás szerint a régi emésztők felszámolása az ingatlan tulajdonos feladata. Ugyanez vonatkozik az építés megkezdése előtti szippantásra.

A munkákat általában úgy ütemezzük, hogy egy kijelölt utcában sorban halad a kivitelezés. Ezek a munkagépek közúton igen lassan tudnak közlekedni (2 -3 km/óra) tehát nem kifizetődő a falu egyik végétől a másikig „ugrálni” de nyilván megoldható egy-két ilyen eset. A telepítés ideális esetben 1, maximum 2 nap, a lakó 2-3 nappal a tényleges munkavégzés előtt lesz felkeresve.

Megkönnyíti a munkánkat, ha az ingatlantulajdonosok meg tudják mondani, hogy hol jön ki a házból a szennyvízcső, (és ennek esetleges keresése miatt nem kell felásni a fél udvart) milyen egyéb közmű található a földben az építendő mű nyomvonalában (víz, gáz, fűtéscső, telefon, elektromos kábel, öntözőcső, stb.).

Amikor tudják a munkavégzés napját, előtte szippantassák ki a régi emésztőt olyan mértékig, hogy a régi bekötő vezeték szabadon legyen (ha elvágjuk, ne folyjék vissza a „trutyi a nyakunkba”).

Az építés idejére a háziállatokat zárják be, a gyerekeket tartsák távol.

Az építés során kb. 3-4 m3 friss föld keletkezik, ha szeretnék, hogy helyben legyen elterítve, „nézzenek” erre megfelelő helyet.

További kérdéseit felteheti a szennyvizkezeles@mariahalom.hu email-címen is!


Az egyedi szennyvízkezelés pályázati weboldala:

FELHÍVÁS
A vidéki térségek falvainak megújítására
A felhívás címe: Egyedi szennyvízkezelés

A pályázati felhívás itt olvasható: (PDF)

Az egyedi szennyvízkezelő rendszer bemutatása

Az IN-DRAN-4K-szennyvíztisztító-rendszerek részletes leírása

(PDF)

Az IN-DRAN 4K szennyvíztisztító rendszer üzemeltetési kézikönyve itt (pdf)


Minden máriahalmi háztartásba eljuttatjuk az információs anyagokat a pályázati lehetőséggel kapcsolatban.

A pályázathoz szűkséges EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS itt letölthető! (.doc)

Amennyiben úgy gondolják, akár telefonon is feltehetik kérdéseiket, mi szívesen nyújtunk tájékoztatást. Ha felhívnak visszahívjuk Önöket és igyekszünk minden kérdésükre választ adni.
Sajnos a kialakult helyzet miatt nem áll módunkban lakossági fórumot tartani, így a felmerülő kérdésekre a választ az adott elérhetőségeken fogjuk megadni, bevonva az adott témában jártas szakembereket.
Visszahívást kérhetnek a 06-33/481-148, vagy 06-30/2265656 számokon. Mindenkinek jó egészséget!
Üdvözlettel:
Murczin Kálmán polgármester

Kövessen minket a friss információkért Facebook-oldalunkon itt!

Küldje el kérdéseit az Egyedi szennyvízkezelési pályázattal kapcsolatban és
felvesszük Önnel a kapcsolatot!

Kérem írja be a nevét!
Kérem adja meg email címét ahova küldhetjük a válaszunkat!
Amennyiben megadja telefonszámát, telefonon vesszük fel Önnel a kapcsolatot!
Adatait kizárólag üzenetének megválaszolására használjuk fel. Nem tároljuk, nem adjuk át harmadik félnek.