Művelődési ház felújítása

Kedvezményezett: Máriahalom Község Önkormányzata
Projekt címe: A művelődési ház felújítása Máriahalom településen
Támogatás összege: 76.517.826 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00022
Projekt helyszíne: 2527 Máriahalom, Széchenyi Ferenc utca 11., hrsz. 10/5
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2026.02.14.

Máriahalom Község Önkormányzata közel 77 MFt, 100%-os finanszírozású, európai uniós forrásból származó támogatást nyert el a művelődési házának felújítására.
Máriahalom egy mintegy 600 fő lakosú település Komárom-Esztergom megyében, ahol a lakosság száma stagnált az elmúlt években. A lakosság megtartása érdekében fontos, a helyi közösségi és kulturális élet színesítése, bővítése. A fiatalok és a családosok helyben maradásában a kulturális és szórakozási lehetőségek és a közösségépítő programok is nagy szerepet játszanak. Ezek is szükségesek egy település élhetőségének, a lakosság elégedettségének biztosításához.
A fentiek alapján a pályázat fő célja hogy Máriahalom község rendelkezzen egy a kor
követelményeinek megfelelő alacsony fenntartási költségű multifunkciós épülettel és benne közösségi térrel, amely a kis település kulturális életét teljes mértékben ki tudja szolgálni.
A beruházás részcéljai a következők:
• az épületben egy színpaddal rendelkező rendezvényterem kialakítása, az ehhez szükséges kiszolgáló helyiségekkel, mint teakonya és öltöző, mosdók,
• a nagyteremben minél több civil és önkormányzati eseménynek teret biztosítani, ezáltal
színesíteni és bővíteni a helyben elérhető szórakozási és kulturális lehetőségeket,
• a könyvtár átköltöztetése a megújult épületbe, ezáltal egy helyen biztosítani a község
kulturális szolgáltatásait,
• Máriahalom község településképének és vonzerejének javítása.
A beruházás műszaki tartalma:
Az épületen belül megújul a nagyterem és a színpad, amely alkalmassá válik bármilyen kulturális rendezvény megtartására. Az új színpadhoz öltöző kialakítása is szükségessé vált, amely az előtérből és a színpadról is megközelíthető. A rendezvényteremhez, nem állandó jellegű működéssel teakonyha lesz kialakítva a rendezvények kiszolgálására. A tetőtérben új mosdók, iroda és teakonyha kialakítása, valamint egy nagyméretű, nyitott helyiség kialakítása, amely alkalmas lesz további közösségi funkciók befogadására. Ide költözik át a település könyvtára is, amely jelenleg más helyszínen működik. Az esélyegyenlőségi szempontok teljesítése folytán szükséges az épület projektarányos akadálymentesítése. Emiatt akadálymentes parkoló épül, amelyből akadálymentesen
megközelíthető lesz az épület, az emeletre lépcsőjáró készülék segítségével lehet majd feljutni.
A kapcsolódó egyéb költségekkel és szolgáltatásokkal együtt a projekt teljes költségvetése közel 77.000.000 Ft.
A projekt eredményeképp egy korszerűbb, energiatakarékosabb épület jön létre, amely lehetőséget teremt még több, még változatosabb program, esemény megszervezésére. A fejlesztés hozzájárul a helyi közösség kulturális és szórakozási lehetőségeinek szélesítéséhez, valamint az élhető települési funkciók erősítéséhez.