Új orvosi rendelő építése

  • Pályázati azonosító: TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00022
  • Főkedvezményezett: Máriahalom Község Önkormányzata
  • Kedvezményezett: Epöl Község Önkormányzata
  • Teljes támogatás összege: 58.383.350 Ft
  • Ebből Epöl támogatása: 1.490.900 Ft
  • Támogatás mértéke: 100%
  • Projekt címe:
  • Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Máriahalom és Epöl községekben
  • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.30.

Rövid összefoglaló:

Máriahalom Község Önkormányzata 58,3 MFt támogatást nyert el az egészségügyi alapellátásnak helyet biztosító rendelő épületnek egy új önkormányzati épületben történő elhelyezésére, a megfelelő feltételek biztosítására Európai Uniós forrásból. Máriahalom község rendelőjében a gyermek és háziorvosi vegyes, valamint a védőnői ellátás áll rendelkezésre a település lakossága számára az egészségügyi alapellátások körében. Az önkormányzat tulajdonában álló épület igen elavult és korszerűtlen. A rendelő jelenlegi épületét felújítani nem érdemes, olyan állapotban van. Emiatt egy másik önkormányzati ingatanon (2527 Máriahalom, Széchenyi utca 31. hrsz: 27), a településközpontban kerül kialakításra az új rendelő épület. Az orvosi rendelő a polgármesteri hivatal épülete mellett épül meg. Energetikailag korszerűbb lesz a jelenleginél, akadálymentesen megközelíthető lesz mindenki számára, az Önkormányzat fenntartási költségei pedig alacsonyabbak lesznek.

A projekt részeként Epöl községben új orvosi eszközök beszerzésére is sor kerül a háziorvosi ellátás minőségének fejlesztése érdekében.

Máriahalmon a fejlesztést követően egy jól felszerelt, korszerű rendelő jön létre, ami az alapfeltétele a jó minőségű alapellátásnak, illetve a háziorvosi praxis és a védőnői ellátás folyamatos betöltöttségének. A projekt keretében a gyermek és háziorvosi, valamint a védőnői ellátás fejlesztése történik meg, amely az ellátásnak új helyet biztosító rendelőépület megépítését, valamint komplex akadálymentes foglalja magában. Az új rendelőben a jelenlegihez képest tágasabb és korszerűbb terek jönnek létre, amelyek segítik a magasabb színvonalú betegellátás biztosítását. A beruházásra a tervezési folyamat és a kivitelezést végző vállalkozás kiválasztását követően 2021-ben kerül sor.

A projekt eredménye egy a XXI. századi követelményeknek és a lakossági igényeknek megfelelő korszerű rendelő épület lesz.